ALIMENTACIÓ

L’alimentació saludable és aquella que aporta a cada persona tots els aliments necessaris per a complemantar les seves necessitats nutricionals, en les diferents etapes de la vida (infància, adolescència, edat adulta i envelliment), i en situació de salut. 
Cada persona té uns requeriments nutricionals en funció de la seva edat, talla, activitat física etc… Per a mantenir la salut i prevenir l’aparició de moltes malalties cal seguir un estil de vida saludable; és a dir, cal triar una alimentació equilibrada, realitzar activitat o exercici físic de manera regular (com a mínim caminar almenys 30 minuts al dia).