CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA

La contaminació atmosfèrica és l’acumulació de substàncies, matèries o formes d’energia que suposin una molèstia greu, un perill o un dany per a l’ésser humà i el medi ambient.

Els alts nivells de contaminació i les males pràctiques de desenvolupament han provocat que actualment la Terra hagi deixat de ser un lloc acollidor, càlid i sostenible.

Quines són les causes de la contaminació de l’atmosfera?

Aquesta acumulació de gasos a l’atmosfera ha provocat l’aparició de grans fissures en la capa d’ozó, la qual cosa ha generat altres fenòmens de notable impacte negatiu, com el canvi climàtic i l’escalfament global