LLEGENDA D’OUS

Els ous tenen lletres i uns número.

Perquè serveix cada número/lletra?

 

  • El primer número serveix per sabrer amb quines condicions han estat criades les gallines.

  • Les primeres lletra t’informen del país que han estat criades les gallines.

  • Els dos següents números t’indiquen la província de cria.

  • Els tres números següents t’iniquen el municípi de cria.

  • Els dos o tres números següents t’iniquen la granja de cria.

  • L’última lletra que no és obligatòria, et pot ajudar a identificar el grup de gallines qui hi ha a dintre de la granja.