AVANTATGES I INCONVENIENTS.

INCONVENIENTS:

– Les limitacions de la reutilització a determinats tipus de productes.

– El reciclatge de materials produeix una certa pèrdua a causa de la barreja dels mateixos o la degradació de les propietats d’aquests. Això dificulta la creació d’un mercat de reciclatge.

– Els materials reciclats són de menor qualitat que els no reciclats.

– La recuperació d’energia no és molt recomanable, ja que, en realitat, no s’aprofita de manera òptima la font de matèries primeres que ofereixen els residus. Alguns processos de reciclatge llancen residus contaminants.

– El procés de combustió en la recuperació d’energia provoca una nova font d’emissions contaminants. Ha de ser una activitat amb un seguit de forts controls.

– Els creixents requeriments, dificultats legals i costos que suposen els abocadors per a l’abocament de productes.

AVANTATGES:

Són moltes i tenen diversos aspectes: ecològics, econòmics i socials.

• EN L’ÀMBIT ECOLÒGIC:
– Es conserva el medi ambient i es redueix la contaminació.

– S’allarga la vida útil dels sistemes sanitaris.

– Es protegeixen els recursos naturals renovables i no renovables.

• EN L’ÀMBIT ECONÒMIC
– S’estalvia matèria primera en la manufactura de productes nous amb materials reciclables.

• EN L’ÀMBIT SOCIAL
– Generació de càrrecs de treball, ja que el procés necessita que es realitzin diverses tasques que hauran de fer uns treballadors