SETMANA EUROPEA

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus neix d’un projecte de 3 anys. L’objectiu és organitzar durant una mateixa setmana i arreu d’Europa, accions de sensibilització sobre la prevenció de residus. 

Una Setmana Europea per:

  • Donar a conèixer estratègies de reducció de residus i la política de la Unió Europea i dels seus Estats membres en aquesta matèria.

  • Fomentar accions sostenibles per reduir els residus arreu d’Europa.

  • Fer públic les tasques dutes a terme pels diversos actors mitjançant exemples concrets de reducció de residus.

  • Fer canviar el comportament quotidià dels europeus (consum, producció).

AQUESTA IMATGE ÉS TRETA: https://serveiseducatius.xtec.cat/hospitalet/comunitat/setmana-europea-de-prevencio-de-residus/